Alumil M 11500 Alutherm Plus

Prepracovaný systém určený na výrobu okien, dverí a presklených stien.

M 11500 Alutherm Plus

Systém vytvorený tak, aby vyhovel vysokým medzinárodným európskym štandardom. Systém so špeciálnym polyamidovým tepelným mostom, vďaka ktorému dosahuje v  tepelno- izolačnej oblasti výborné vlastnosti. Možnosť výroby všetkých typov dverí. Široká škála profilov umožňuje kreativitu a neobmedzenosť architektonických riešení. Možnosť zasklenia izolačným dvojsklom, alebo trojsklom. Systém s tromi tesneniami, ktoré zabezpečujú maximálnu vode odolnosť, vzduchovú tesnosť a výbornú tepelnú a zvukovú izoláciu.