Profil firmy

Hlavnou činnosťou firmy Laster BJ s.r.o. je výroba a montáž plastových, hliníkových okien a dverí a ponúka všetky služby spojené s touto činnosťou

Administratívno- výrobné priestory spoločnosti Laster

Výroba plastových a hliníkových okien, dverí, stien a fasád

Desaťročia skúsenosti

Firma LASTER bola založená 07.03.1997, dňa 11.05.2006 sa transformovala na právnickú osobu s obchodným menom LASTER BJ s.r.o. zápisom do obchodného registra okresného súdu v Prešove, oddiel: Sro, vložka 17376/P.

 

 

Hlavný predmet podnikania 

 

Výroba plastových a hliníkových okien, dverí a stien

Montáž plastových a hliníkových okien, dverí, stien a parapetných dosiek

Montáž žalúzií

 

Ďalej ponúka všetky služby spojené s touto činnosťou ako:

- demontáž starých okien 
- dodávka a montáž vnútorných parapiet PVC 
- dodávka a montáž vonkajších parapiet AL (hliníkových) 
- dodávka a montáž interiérových žalúzií-celotieniacich

 

Výrobná hala je zriadená v Bardejove na Štefánikovej ulici č. 3794 (smer Poprad, oproti firme Herstek), kde sa začína i ukončuje celý výrobný proces.

Firma má vlastnú výrobu a vlastnú výrobnú linku, čo je v porovnaní s konkurenciou ojedinelé. Snaží sa poskytnúť a ponúknuť zákazníkom  ten najlepší a najširší sortiment  kvalitne vyrobených výrobkov, aby konečný efekt viedol k viditelnej spokojnosti zákazníka. Firma využíva na výrobu plastových okien a dverí nemecký profilový systém značky "SALAMANDER" a na výrobu hliníkových okien a dverí profilový systém ALUMIL, na spracovanie ktorých využíva certifikovanú výrobnú linku značky Elumatec, ktorej výrobcom je Nemecko. Predajná sieť je realizovaná v rámci celej SR vlastnou dopravou a službami spojenými s montážou plastových okien a dverí.

 

Firma má zmluvne zaviazaných stálych dodávateľov, s ktorými má dobré obchodné vzťahy a skúsenosti. Odberateľmi našich výrobkov sú väčšie i menšie podnikateľské subjekty, zdravotnícke zariadenia, obyvatelia rodinných domov a bytov priľahlých miest a obcí. Výroba je vedená a riadená ako zákazková a a typická výroba na mieru podľa potrieb a predstáv zákazníka. Ceny výrobkov a služieb sa pohybujú a prispôsobujú cenám bežným na trhu, sú dostupné pre stavebné firmy ako aj bežných zákazníkov.