Alumil M 50 energy

Komplexný fasádny profilový systém s vynikajúcimi zvukovo-izolačnými vlastnosťami a vynikajúcimi tepelno- izolačnými parametrami.

M 50 Energy

Vynikajúce statické vlastnosti umožňujúce stavbu malých a veľkorozmerných konštrukcií bez použitia ocele a iných spevňovacích prvkov. 

Systém umožňuje konštrukciu naklonených a polygonálnych prvkov. 

 
 
 

Do systému je možné zapracovať štandardné dverové a okenné prvky s otváraným, sklopným, výklopným, výsuvným a preklápacím mechanizmom.

Tepelnú izoláciu profilov zabezpečuje systém súvislých plastových izolátorov a EPDM tesnení.