Alumil M 6 SOLAR STANDARD

Fasádny profilový systém s vynikajúcimi zvukovo- izolačnými vlastnosťami, vďaka ktorým je konštrukčne možné použiť do najrušnejších oblastí, mimoriadne zaťažených hlukom.

M6 SOLAR STANDARD

Vynikajúce statické vlastnosti umožňujú stavbu malých ale aj veľkorozmerných konštrukcií bez použitia ocele a iných spevňujúcich prvkov. Systém umožňuje konštrukciu naklonených a polygonálnych prvkov. DO systému je možné zapracovať štandardné dverové a okenné prvky.

 

 

Tepelnú izoláciu profilov zabezpečuje systém súvislých plastových izolátorov a EPDM tesnení.