Salamander BluEvolution 6-komorový

bluEvolution spája pokročilé špičkové technológie s moderným a jednoduchým dizajnom v novej generácii prvotriednych okien. Jedinečná stavebná hĺbka 92 mm vytvára neprekonateľnú tepelnú izoláciu a najvyššiu energetickú účinnosť. 

Správne rozhodnutie v mnohých ohľadoch

bluEvolution

bluEvolution vám zabezpečí obrovskú tepelnú izoláciu, z čoho vyplýva úspora nákladov na vykurovanie. Nadpriemerný svetelný zisk je zase výsledkom nižšej pohľadovej výšky profilu a o to väčšej plochy skla.

Vysoká kvalita materiálov spolu so sofistikovaným spracovaním zabezpečuje dlhú životnosť profilu a odolnosť voči poveternostným vplyvom.

Minimálne požiadavky na údržbu sú výsledkom vysoko kompaktného a hladkého povrchu, kde nečistoty nemajú šancu.

Široké spektrum dizajnu v podobe tvarov a farieb spolu s moderným, štíhlym vzhľadom profilu.

 
 
 

Ochrana životného prostredia

bluEvolution je neprekonateľný z hľadiska ochrany životného prostredia. Okrem toho, že znižovaním potreby vykurovania znižuje spotrebu CO2, budúce trendy usmerňované nariadeniami a normami hovoria, že od 1. 12. 2012 nesmie byť namontované okno s horším UW celého okna, ako 1,0 W/m2K. bluEvolution má UW (teda priepustnosť tepla oknom) 0,71.

Bezproblémové recyklovanie profilového systému na prvotriedny plast a vysokokvalitnú oceľ.

 

Kvalita

Najlepšia kvalita profilov vyrábaných výlučne v triede RAL A. Najvyššia bezpečnosť vďaka enormnej stavebnej hĺbke a trom tesneniam. Hluk, lejak, nápory vetra a zlodeji nemajú šancu.

 

 

Najvyššia energetická účinnosť

Ochrana pred horúčavou, chladom a stratou tepla. Ak nechcete pripustiť akékoľvek kompromisy pokiaľ ide o konfort a energetickú účinnosť, tak už nemusíte. Predovšetkým z hľadiska tepelnej izolácie je bluEvolution trieda sama o sebe. Priepustnosť tepla rámom (Uf) je 0,94 a priepustnosť tepla oknom (Uw) 0,71. Kovanie: Siegenia aubi.

 

PSK Portál - sklopno-posuvné dvere

Svetlo, vzduch a voľnosť pohybu – veľkoplošné sklopno-posuvné dvere ponúkajú lepšiu kvalitu bývania celej rodine. Výhoda kovania s núteným ovládaním spočíva najmä v ľahkosti ovládania veľkých a ťažkých sklopno-posuvných prvkov až do 200kg, ktoré je možné sklápať a zatvárať aj bez vynaloženia väčšej fyzickej námahy. Posuvné krídlo sa ovláda jednou rukou pomocouergonomicky tvarovanej kľučky. Rovnako ľahké je aj zatvorenie krídla zo sklopenej polohy – otáčaním kľučky jednou rukou sa krídlo samé presunie zo sklopenej polohy do polohy zatvorenej bez nutnosti zatlačiť krídlo obidvomi rukami do zatvorenej polohy.

Sklopno-posuvné kovanie od SIEGENIA-AUBI zabezpečuje už v základnej verzii vyššiu úroveň bezpečnosti.